ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ Част четвърта - ОКАЗВАНЕ ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ

01 Април 2010

ВИРТУАЛНИ ЛЕКЦИИ ПО ТРАВМАТИЗЪМ

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ Част четвърта - ОКАЗВАНЕ ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ

СВАЛЯНЕ НА ШЛЕМА НА ПОСТРАДАЛ

от д-р Огнян Милев-PHTLS лектор към Кралската Колегия на Хирурзите на Англия

При установена масивна външна кръвозагуба, вие имате на разположение два способа за спирането или поне за намаляването му:

-Първи способ за кръвоспиране

Директна компресия върху мястото на кървене-това е най-простият и най-ефективен метод за овладяване на външно кървене. Но ВНИМАНИЕ-не прилагайте метода върху черепа, където може да има съмнение за счупване; натискът върху счупените костици може да ги забие в мозъка! Свалете си фанелките, ризите или каквото имате под ръка; здраво го омотайте около мястото на кървене и силно притиснете. Поддържайте натиска непрекъснато; ако сте повече хора, един ще се занимава само с това. Ако ресурсите са ограничени, след като омотаете плата на дебел слой, върху него омотайте колан и го стегнете максимално.

-Втори способ на кръвоспиране

В случай, че първият способ не помогне , то веднага трябва да наложите турникет възможно най-високо на крайника. По принцип, турникетът се налага веднага над мястото на кървене, но презумпцията е, че вие не знаете къде е това място, тъй като не сте разрязали екипировката.
Що е това „турникет”?  На всеки му е взимано венозна кръв за изследване, нали? Е, онзи ластик, с който ви пристягат в областта на бицепса, се нарича турникет. Ще кажете, откъде, по дяволите  да вземеме турникет в обстановка на катастрофа? Другите може да нямат, но вие, като екипирани мотористи имате и това е вашият колан. Омотайте колана си максимално високо на ръката или крака на пострадалия (в зависимост от това, кой крайник кърви) и силно пристегнете през катарамата. Няма да имате дупка на колана толкова високо, така че ще се наложи да го държите в това положение. Пристягането трябва да е достатъчно силно, за да притисне магистралната артерия и тя да не пуска кръв надолу към наранения участък. В противен случай става по-лошо: притискат се само вените, артерията доставя кръв и тя изтича с още по-голяма сила навън, също като при взимането накръв за изследване. Така че, щом ще налагате турникет, наложете го както трябва-силно пристегнат! Ако един колан не свърши работа, веднага под първия наложете втори, трети; колкото по-тесен е коланът, толкова по-добре.  Внимание! Налагането на турникет изисква умения за контрол на кървенето. Убедете се веднага след пристягането и периодично след това, че кървенето е спряло или намаляло. В случай, че няма промяна или кървенето се е усилило, веднага свалете колана и преминето към директна компресия и бърз транспорт на пострадалия до болница!
Доскоро, турникетът беше низвергнат метод на кръвоспиране поради теоритичните вреди от него. Но войните на американците в Ирак и Афганистан доказаха, че той е незаменим (е, да има някаква полза от тези войни и за другите, все пак).
Нека сега отново минеме през азбуката на спасяването:

А-дихателни пътища (при безсъзнание)

Вие и ваш колега безопасно сваляте шлема на пострадалия по описания по-горе начин. Без да изпускате главата, избутвате (по първия способ) или  изтегляте (по втория способ) долната челюст напред, като така осигурявате проходими дихателни пътища

С-шийни прешлени

Още при първия контакт с пострадалия, вие привеждате главата в неутрално линейно положение и я държите в това положение докато не доставите пострадалия в болница или докато не дойде линейка.
В-дишане (при безсъзнание)
Ако пострадалият не диша, веднага направете две последователни обдишвания „уста в уста” и после проверете за пулс на сънните артерии. В случай, че има пулс на сънните артерии, продължете с обдишването до възстановяване на собствено дишане. В случай, че няма пулс на сънните артерии, шансът пострадалият да оцелее е минимален (нулев).

С-циркулация

Възможно най-рано проверете за масивно външно кръвотечение. При наличие на такова, намерете мястото и окажете пряк натиск върху него. Ако това не е достатъчно или не можете да намерите мястото на кървене от крайника, стегнете максимално високо един или два колана и ги задръжте така. Час по-скоро транспортирайте пострадалия до най-близката болница, по възможност областната МБАЛ.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛ
След като сте преминал през азбуката на спасяването, следващата изключително важна задача е да транспортирате пострадалия до болница. Ако си спомняте, още преди да сте се отправил към пострадалия, вие сте направили необходимото за
1.   Да не оставате сам на сцената, като спирате други участници в движението за помощ.
2.   Да се обадите на 112 за линейка.
НЕ ЧАКАЙТЕ линеката. Доказано е в световен мащаб, че процентът на оцелелите е по-висок при тези, които са закарани до болницата със случаен трансорт, а не с линейка. Причината за това е проста-те са доставени за окончателно лечение в операционната зала много по-бързо, отколкото ако е чакана линейка. А нали си спомняте, че „времето е кръв”?!
Ето защо, веднага след като сте преминал успешно през азбуката на спасяването, а успешно означава, че пострадалият има възстановено собствено дишане и няма масивна външно кръвотечение, то веднага започнете транспорт на пострадалия към болницата. Внимание! Тук говориме за транспорт на пострадал с животозаплашващи травми, при когото ползата от ранното доставяне при хирург далеч надхвърля риска от преместването. В случай, че кинематиката не предполага тежки травми и пострадалият е в съзнание, диша и няма външно кръвотечение-то тогава по-добре изчакайте линейката. Но! Продължавайте да му говорите успокоително; искайте и той да ви говори, за да изследвате съзнанието и дишането; проверявайте пулса и състоянието на кожата и при признаци на влошаване, работата е ясна-пострадалият кърви вътешно и спешно трябва да бъде доставен при хирург! Това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи по безопасен за пострадалия начин, защото главата и тялото не трябва да се сгъват под необичайни ъгли. Особено главата и шията-някой от оказващите помощ ще има тази единствена задача-при никакви обстоятетелства да не пуска главата, а да я държи в неутрално линейно положение. Ако при преместването, на този дето държи главата му се наложи да я пусне за да се нагласи самият той, то трябва да даде команда на друг да я поеме и след това да си я върне, пак след команда и синхронизиране с друг участник в спасителните действия.

Видео - Rapid Extrication
{flv}PHTLS//PHTLS_Video_L4_6{/flv}
Безопасното преместване от сцената и транспортиране става след като цялото тяло на пострадалия е фиксирано в неутрално линейно положение на специална твърда носилка-тази същата, за която ви казах, че не е на „въоръжение” в нашата спешна помощ.

Видео -  Long Backboard Stabilization
{flv}PHTLS//PHTLS_Video_L4_7{/flv}
Забележете, че главата не се изпуска дори след като на шията е сложена яка и че се върти заедно с тялото поддържайки неутрално линейно положение!
Вие няма да имате това пособие, но видеото ще ви е от полза, за да видите принципа при преместването, а именно че тялото и главата не трябва да се сгъват! Този принцип, в условията, в които вие сте поставени, може частично да се спази само ако сте достатъчно хора на сцената. Пострадалият може безопасно да бъде преместен от най-малко 6 (шест) човека: един държи главата и той е този, който дава командите! Двама за раменете, двама за таза и един за краката-общо шест човека. Ако сте сам-не предприемайте преместване! Ако сте двама-не предприемайте преместване! Ако сте трима-не предприемайте преместване! И т.н. до шест човека. За щастие, зяпачи дал Господ. И тук е вашата роля на лидер, за която говорих още в началото-поемете контрол върху ситуацията и давайте необходимите команди. Когато другите видят, че знаете какво правите, те ще ви се подчиняват и хаосът на сцената ще е контролиран. Противното ще е пагубно за пострадалия!
Вече сте се събрали шест човека и Вие сте разпределил задачите на всеки от тях. Остава да решите още един, предпоследен въпрос-с какво ще го транспортирате до болницата. Този въпрос е много важен, тъй като пострадалият не трябва да се сгъва. Най-подходящ е празен транспортен бус-има достатъчно място за пострадалия да легне на пода, както и място за този, който ще държи главата му, а и за още двама, които да задържат тялото му да не се движи спрямо главата при завои и друсания по пътя. Слава богу, бусове колкото искаш по пътищата-спрете един и натоварете пострадалия.
А сега и последният въпрос, който трябва да решите, а именно:  къде да закарате пострадалия? Много е съблазнително да го стоварите в най-близката селска здравна служба. Не правете това, там няма кой да му помогне. Изборът трябва да е между районна болница (такава в малко градче) или областната (бившите ОРБ-ета или окръжни болници). Преценете транспортното време-ако за да закарате пострадалия до областната болница ще ви отнеме до половин час повече от закараването му да районната, то закарайте го до областната. В крайна сметка този половин час в повече ще е всъщност печелене на време, тъй като в областната болница има дежурни всякакви специалисти по всяко време, всякакви лабораторни и апаратни изследвания и най вече-кръвната банка е там! Ако, обаче, транспортното време до областната болница е по-голямо от половин час в сравнение с това до районната-нямате избор, закарайте пострадалия до районната болница!

Ако си спомняте, в началните лекции споменах, че като случайни свидетели на катастрофа, вие имате три приоритета:
1.   Оценяване на сцената
2.   Оказване помощ на пострадалия
3.   Триаж
На финала на нашите лекции ще се спра накратко на третата точка от вашите приоритети, а именно триажа.
Това е френска дума и означава „сортиране”. Пред проблема сортиране ще се изправите в случай на повече от един пострадал. В зависимост от това дали спасителите са повече от пострадалите, или е обратното-пострадалите са повече от спасителите, триажът се извършва по различен начин. Основният принцип, който се спазва при триажа е за максимално кратко време да се спасят повече пострадали.
Вариант 1-спасителите са повече от пострадалите.
Ако на сцената има двама пострадали, а вие като спасители сте четирима или повече, ще отделите време за всеки пострадал, като най-тежко пострадалият се обслужва с приоритет; а това е този, който е в безсъзнание и не диша.
Вариант 2-пострадалите са повече от спасителите.
Ако на сцената има четирима пострадали, а вие като спасители сте двама, нещата коренно се променят. Следвайки принципа, че за максимално кратко време трябва да се спасят повече пострадали, то в този случай най-тежко пострадалият, а именно, този, който е в безсъзнание и не диша, се обслужва последен. Това е така, защото шансовете на този пострадал да оцелее не са никак високи (вина за което Вие нямате) и загубата на време да му помагаме може да се окаже фатално за някой, който е спасяем, напр. такъв в безсъзнание, но дишащ. Трябва да направите компромис със съвестта си! Жестоко, но факт, доказан в практиката. Приемете го!

ОБОБЩЕНИЕ НА ЧАСТ 4
•   След като сте свалили шлема и осигурили свободни дихателни пътища „А”, поддържайки главата в неутрално линейно положение „С”- уверете се , че пострадалият диша „В”.
•   Веднага след това проверете за външно кръвотечение „С”и ако има такова, приложете способите за спирането му-директна компресия или пристягане с колани.
•   Преместете безопасно пострадалия без да сгъвате тялото и главата му в транспортно средство-бус.
•   Закарайте го до областна МБАЛ.
•   В случай на повече от един пострадал, направете триаж на пострадалите следвайки принципа „повече спасени за по-малко време”.

Скъпи ми колеги мотористи!  Карането на мотор е невероятно изживяване. Всеки от нас, обаче, трябва да съзнава, че карането на мотор е рисково, много рисково занимание. Всеки интелигентен байкър трябва да е подготвен и това включва три важни елемента:
1.   Поддържане на мотора в абсолютна техническа изправност.
2.   Умения за безопасна езда.
3.   Умения за оказване помощ на пострадал.
Това е краят на нашите виртуални лекции по травматизъм. В четири лекции с общо дванайсет части, се опитах да ви представя сложна материя на, надявам се, разбираем език. Съзнавам колко лесно е нещо да се каже и колко трудно може да се окаже то да се направи. Но за да направите нещо, преди това трябва да знаете как.
Но, внимание! Прочитането на тези лекции не ви прави експерти! Не проявявайте свръх-активност, защото може да навредите. А основното правило в медицината е Primum non nocere или „Преди всичко, не вреди”. Но не стойте и безучастни, страхувайки се от съдебни последствия. Ще можете ли да живеете с това? Ще можете ли да живеете с мисълта, че сте могли да помогнете, а не сте го направили? Няма да бъдете обвинени, ако сте направили четири прости неща:
1.   Осигурили сте свободни дихателни пътища.
2.   Държите главата неподвижно
3.   Обдишвате  недишащ пострадал с наличен пулс на сънните артерии.
4.   Спрете или намалите външната кръвозагуба.
А какво е това? Азбуката на спасението, разбира се-ACBC!
Надявам се да съм се справил със задачата си да ви покажа как да реагирата в такава драматична ситуация, каквато е катастрофата въобще и в частност тази с мотор.  Мисълта, че някога, някъде, някой може да спаси нечий живот прилагайки знания, придобити от тези лекции, ме изпълва с благодарност. Благодаря ви, че отделихте време да прочетете това!
За финал, в следващата и последна част,  ви предлагам решението на сценария от началото на четвъртата лекция.
До весели срещи по пътищата, за мен беше удоволствие!                
Д-р Огнян Милев

Добавете коментар към статията

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
Правила и условия | Политика за лични данни